Brengvoorwaarden

Brengvoorwaarden

Bij de Recyclewinkel Nieuwland kan men gescheiden huishoudelijk afval inleveren. Voor een aantal stromen krijgt men een geldelijke vergoeding en zo kan men sparen met afval.

Vergoedingen

Met welke afvalsoorten gespaard kan worden hangt af van de gemeente waar het afval wordt aangeboden aan Slimmer in afval. Over het algemeen gaat het om deze afvalsoorten en vergoedingen per kilo:

Papier: €0,02
PMD: €0,13
Textiel: €0,05
Klein Elektrisch: €0,05
Frituurvet: €0,10
Klein Metaal: €0,05

Afvalsoorten die we innemen zonder vergoeding zijn:

 • Lampen (ook TL buizen)
 • Batterijen
 • Cartridges/ Toners

De fracties en vergoedingen per fractie zijn onder voorbehoud en kunnen door de gemeente/opdrachtgever van Slimmer in afval ten allen tijde worden aangepast.

Algemeen

Bij Slimmer in afval kan men gescheiden huishoudelijk afval inleveren. Voor een aantal stromen krijgt men een geldelijke vergoeding en zo kan men sparen met afval. Per gemeente kan het verschillen welke afvalsoort ingeleverd kan worden en tegen welke vergoeding. Op onze website hebben wij gemeente specifieke pagina’s waar te vinden is wat geldt voor de gemeente waar jij woont.

Alle overige afvalstoffen worden niet geaccepteerd bij het Slimmer in afval filiaal en dienen de particulieren / deelnemers ergens anders te deponeren. Deze overige afvalstoffen kunnen door particulieren / deelnemers mogelijk naar een brengstation van de gemeente gebracht worden.

De afvalstoffen dienen per afvalsoort gescheiden te worden aangeleverd. Indien bijvoorbeeld verpakkingsplastic en oud papier en karton met elkaar zijn vermengd, worden de afvalstoffen niet geaccepteerd. De particulier / deelnemer heeft in dat geval de mogelijkheid om de afvalstoffen ter plekke alsnog goed te scheiden. Doet de particulier / deelnemer dit niet, dan worden de afvalstoffen niet geaccepteerd bij het Slimmer in afval filiaal en dient de particulier / deelnemer deze ergens anders te deponeren.

De gescheiden afvalstoffen dienen per afvalsoort in een groene krat te zijn geplaatst door de particulier / deelnemer. Alleen afvalstoffen die in een groene krat zijn geplaatst mogen worden gewogen. De weegunit is zo ingesteld dat deze het gewicht van een groene krat automatisch afhaalt van het totale gewicht (gewicht krat + gewicht gescheiden afvalstoffen). Zo komt de weegunit op het gewicht van de gescheiden afvalstoffen in de krat, wat te zien is voor de particulier / deelnemer. Indien de groene krat niet wordt meegewogen, leidt dat ertoe dat er een kleiner gewicht wordt geregistreerd dan dat er daadwerkelijk in de krat ligt en dus een lagere vergoeding wordt gegeven. Het is dus van belang dat de gescheiden afvalstoffen in een groene krat zijn geplaatst en dan pas worden gewogen. Het plaatsen van de gescheiden afvalstoffen in een groene krat is de verantwoordelijkheid van de deelnemer. Indien de deelnemer de gescheiden afvalstoffen niet in een groene krat plaatst, dan is dit voor rekening en risico van de deelnemer.

Brengvoorwaarden

Er worden zowel voorwaarden gesteld aan de kwaliteit als aan de kwantiteit van de afvalstoffen die kunnen worden langs gebracht bij de filialen van Slimmer in afval. Of de door de particulier / deelnemer aangeboden afvalstoffen voldoen aan de brengvoorwaarden is enkel ter beoordeling van Slimmer in afval. Particulieren / deelnemers worden verzocht de brengvoorwaarden te bestuderen en de aangegeven richtlijnen te volgen teneinde het proces in de Slimmer in afval filialen zo soepel mogelijk te laten verlopen. De brengvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. De particulier / deelnemer wordt hierover geïnformeerd via een aankondiging in de filialen en / of via de Slimmer in afval website / of via een e-mail naar het door de deelnemer geregistreerde e-mailadres en / of via de lokale huis-aan-huis krant en / of anderszins. Het is niet uitgesloten dat er op termijn meer soorten afvalstoffen worden geaccepteerd in het Slimmer in afval spaarprogramma, waarbij al dan niet een vergoeding aan de deelnemer wordt gegeven.

Kwalitatieve voorwaarden

Bij de Slimmer in afval filialen worden oud papier en karton, verpakkingsplastic, textiel, kleine elektrische apparaten, frituurvet, blik & metaal, cartridges en toners, batterijen en spaarlampen geaccepteerd. Het waarborgen van een goede kwaliteit van de afvalstoffen is belangrijk, omdat dit de mogelijkheden tot hergebruik van de afvalstoffen ten goede komt en deze daarom meer waard zijn. Indien er een element in de gescheiden afvalstoffen zit dat er niet in thuishoort, dan dient de particulier / deelnemer dit eruit te verwijderen, alvorens de gescheiden afvalstoffen gewogen mogen worden door de filiaalmedewerker.

Indien een deelnemer zich niet houdt aan de algemene voorwaarden in het algemeen en de brengvoorwaarden in het bijzonder, dan ontvangt hij een gele of rode kaart. De gele kaart vormt een waarschuwing voor een eerste “lichte” overtreding. De deelnemer krijgt een rode kaart bij een “zware” overtreding of bij meerdere “lichte” overtredingen. De rode kaart betekent uitsluiting van verdere deelname, wat ertoe leidt dat de deelnemer zijn afvalstoffen niet langer bij Slimmer in afval kan inleveren in ruil voor een vergoeding.

Voorbeelden van “lichte” overtredingen die leiden tot een gele kaart:

 • Aanbieden van onjuiste en / of vervuilde afvalstoffen
 • Fraude door afvalstoffen te verzwaren en / of gewicht te manipuleren
 • Dezelfde afvalstoffen voor de 2e maal aanbieden
 • Het niet opvolgen van de aanwijzingen van de filiaalmedewerker

Voorbeelden van “zware” overtredingen die direct leiden tot een rode kaart:

 • Fysiek geweld
 • Verbaal geweld

Na inspectie en (eventueel) weging van de afvalstoffen dient de particulier / deelnemer de gescheiden afvalstoffen zelf in de daarvoor bestemde container(s) te deponeren.

Omschrijving geaccepteerde afvalsoorten

Bij de Slimmer in afval filialen worden oud papier en karton, verpakkingsplastic, blik en metaal,  textiel, kleine elektrische apparaten, frituurvet, cartridges en toners, batterijen en spaarlampen geaccepteerd. Hieronder volgt een overzicht van wat wel en wat niet wordt geaccepteerd per afvalsoort.

Let op: de opsommingen in aan te leveren afvalsoorten zijn geen limitatieve opsommingen, het is mogelijk dat er iets ontbreekt in de opsommingen dat wel / niet mag worden ingeleverd bij Slimmer in afval.

Kwantitatieve voorwaarden

 • Voor de zes afvalsoorten (oud papier en karton, verpakkingsplastic & drankkarton, textiel, klein elektrisch, frituurvet en metaal) waarvoor een vergoeding wordt betaald, geldt een minimum gewicht dat mag worden aangeleverd door de particulier / deelnemer. Het minimum gewicht voor deze zes afvalsoorten is 200 gram per kratje. Afvalstoffen met een lager gewicht kunnen niet worden gewogen door de weegunit
 • De andere drie geaccepteerde afvalsoorten (cartridges en toners, batterijen en spaarlampen) worden niet gewogen en hiervoor geldt dus geen minimum gewicht
 • Het maximum gewicht dat mag worden aangeleverd door de particulier / deelnemer per kratje verschilt per afvalsoort (waarvoor betaald wordt).

Het maximum gewicht per kratje

 • Voor oud papier en karton is 25 kilogram
 • Voor verpakkingsplastic & drankkarton is 40 kilogram
 • Voor textiel is 30 kilogram
 • Voor klein elektrisch is 80 kilogram
 • Voor frituurvet is 20 kilogram
 • Voor metaal is 50 kilogram
 • De andere drie geaccepteerde afvalsoorten worden niet gewogen en hiervoor geldt dus geen maximum gewicht
 • Afvalstoffen die niet binnen de gestelde grenzen vallen qua gewicht, worden niet geaccepteerd door Slimmer in afval
 • Het maximum gewicht dat mag worden aangeleverd door de particulier / deelnemer per bezoek verschilt per afvalsoort.

Het maximum gewicht per bezoek

 • Voor oud papier en karton is 75 kilogram
 • Voor verpakkingsplastic & drankkarton is 120 kilogram
 • Voor textiel is 90 kilogram
 • Voor klein elektrisch is 240 kilogram
 • Voor frituurvet is 60 kilogram
 • Voor metaal is 150 kilogram

Indien een particulier / deelnemer op een bepaald moment meer afvalstoffen wenst aan te leveren dan het maximum per bezoek, dan dient dit 24 uur van tevoren gemeld te zijn aan de klantenservice van Slimmer in afval, per e-mail via contact@irado-slimmerinafval.nl. In een dergelijk geval behoudt Slimmer in afval zich het recht voor om de particulier / deelnemer te verplichten om de afvalstoffen aan te leveren op een door Slimmer in afval bepaalde tijd.

De maxima (per kratje en per bezoek) kunnen bijgesteld worden. De particulier / deelnemer wordt hierover geïnformeerd via een aankondiging via de Slimmer in afval website of via een e-mail naar het door de deelnemer geregistreerde e-mailadres en / of via de lokale huis-aan-huis krant en / of anderszins.Scroll naar boven